Nordre Øyeren Biologiske Stasjon

English Version


Skoletjenesten - Fotogalleri for skoleturer


29. mai 2006: Skoletjenesten legges ned
Manglende økonomisk støtte fra kulturkontorene i Fet og Skedsmo samt manglende interesse hos lærere har gjort det tungt å drive Skoletjenesten. Høsten 2005 fikk vi dessuten beskjed om at lokalene i Vidsyn II som vi låner av Fet kommune skulle brukes til den kulturelle skolesekken gjennom Kulturskolen i Fet. Eiendomssjef Bjørn Magne Bakken fortalte at det ikke fantes alternative lokaler som vi kunne bruke, til tross for at flere lokaler sto tomme. Skoletjenesten har mye utstyr som er opparbeidet gjennom årene samt tid til å drive frivillig arbeid. Når det ikke finnes noe reelt inntektsgrunnlag som kan i det minste dekke de fysiske utgiftene, og lokaler ikke finnes for å oppbevare utstyr og arkiv, finnes det ingen grunnlag for å drive Skoletjenesten videre.
         Skoletjenesten NØBI ble således lagt ned fra 1. januar 2006. Alle eiendeler er gitt til stiftelsen Norske Naturveiledere. Det er også disse som vil overta det arbeidet som tidligere har vært frivillig overfor skolene. Skolene må regne med å betale for de tjenestene som blir ytt.

20. november 2005: Reguleringsplan for Leira uten innhold
Fet kommune arbeider for tiden med forslag til ny reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Leiras elvesletter som ligger i Fet kommune. Det har vært et politisk ønske om at Fet sine bestemmelser skal være i tråd med bestemmelsene for Skedsmo som ble vedtatt sist år. Dog viser det seg at det er ingenting igjen på Fet-siden å sikre eller verne. Praktisk talt alt som heter skog, kantsoner og våtmark er dyrket opp. Dette gjelder spesielt for Jølsen gård som har drevet rovdrift og intensivt industrialisert jordbruk på sine arealer uhindret av Fet kommune en årrekke. Grunneier mistenkes for selvtekt og har i en årrekke tatt seg til rette i området. NØBI arbeider for tiden med en omfattende etterforskning av grunneiers aktivitet de siste 20 årene.

1. desember 2004: Fetsund lenser tar seg til rette
Redaktøren av bladet Årringen (Fetsund lenser sitt årsskrift) anmeldes for brudd på Åndsverkloven. Dette er ikke første gang Fetsund lenser har tatt seg til rette. Både ved åpningen av Nordre Øyeren Naturinformasjonssenter og forsøk på samarbeid med NØBI har Fetsund lenser utnyttet lokale organisasjoner til ensidig egennytte. Les mer om saken her.

26. februar 2002: Lovbrudd fotograferes
Nå har NØBI tatt i bruk digitalkamera i overvåkingen av lovbrudd og andre uheldige inngrep i Nordre Øyeren naturreservat og Leira-området. Dette blir et viktig dokumentasjonsmedium som vil bli standard på alle patruljene i området.


Siste oppdaterte dokument:
19. september 2007 (fotogalleri)
29. mai 2006 (skoletjenesten, fotogalleri - mange bilder med feil er rettet, og lagt inn de forstørrede bildene for 2005)
21. november 2005 (fotogalleri)
20. november 2005 (organisasjon, fotogalleri) Kun småbilder lagt inn. De forstørrede bildene kommer senere.
15. juli 2005 (skoletjenesten: referater)
30. mai 2005 (ekskursjoner)
6. mai 2005 (pekere, skoletjenesten: medlemmer, ekskursjoner)
1. desember 2004 (nyheter, etterlysning, skolereferater)
22. juni 2004 (skoletjenesten: fotogalleri, kasseprosjekt Oksefjellet)
Hovedsiden og menysiden oppdateres hver gang! Listen ovenfor inkluderer kun de siste tre måneder og/eller siste 10 oppdateringer.


NB: Da NØBIs arbeidsspråk er engelsk, vil mange av våre hjemmesider kun være tilgjengelig i engelsk versjon!


Hit Counter
besøkende siden 2. januar 2009