Nordre Øyeren Biologiske Stasjon

E-post

På grunn av økende mengde av uønsket reklamepost, SPAM, har vi ikke oppgitt @ i våre e-post adresser. Dette gjør vi for at søkemotorer ikke skal få tak i vår riktige e-post adresse for uønsket bruk. Således må du for vår e-post adresse

nobi#oyeren.info

erstatte tegnet # med @