Copyright Leif Gjerde (No. 030424-11)

Fuglekasser på Oksefjellet
Elever fra 7B fra Vigernes skole, someren 2003.

Klasseforstanderen Anne passer på når elevene skal inspisere kassene. Tur den 24. april.

Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 030424-11w.jpg
Size: 108 kb
Updated: 7 June 2004