Copyright Leif Gjerde (No. 030424-14)

Fuglekasser på Oksefjellet
Elever fra 7B fra Vigernes skole, someren 2003.

Det var upopulært å bære stigen inntil de fikk vite at den som bærte fikk se i kassa først. Tur den 24. april.

Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 030424-14w.jpg
Size: 94 kb
Updated: 7 June 2004