Copyright Harald Gjerde (No. 030521-20)

Fuglekasser på Oksefjellet
Elever fra 7B på Vigernes skole, våren 2003.

Tur 21. mai.

Technical data
Photo: Harald Gjerde.
Copyright: Harald Gjerde.
Filename: 030521-20w-hg.jpg
Size: 96 kb
Updated: 7 June 2004