Copyright Leif Gjerde (No. 030616-10)

Skog- og myrtur
6. klassene fra Vigernes skole på tur til Kongsrudmyra naturreservat den 16. til 17. juni 2003.

Også klasseforstander liker å bære i hendene.

Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 030616-10w.jpg
Size: 92 kb
Updated: 7 June 2004