Copyright Leif Gjerde (No. 030616-13)

Skog- og myrtur
6. klassene fra Vigernes skole på tur til Kongsrudmyra naturreservat den 16. til 17. juni 2003.

Ei av klassene på vei til Breimosan.

Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 030616-13w.jpg
Size: 98 kb
Updated: 7 June 2004