Copyright Leif Gjerde (No. 040602-08)

Nattevandring
Flaggermusturer for skolene ved Riddersand, Vigernes og Hovinhøgda skoler.

Den 2. juni 2004 var det møtt opp 23 av 24 elever fra klasse 5B ved Vigernes skole i Skedsmo. Med søsken, foreldre og ledere deltok i alt 36 personer på turen.

Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 040602-08w.jpg
Size: 58 kb
Updated: 7 June 2004