Copyright Leif Gjerde (No. 040615-10)

Skog- og myrtur
6. klassene fra Vigernes skole på tur til Kongsrudmyra naturreservat den 14. til 15. juni 2004.

Svømmeinstruksjon ved Stampetjern.

Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 040615-10w.jpg
Size: 96 kb
Updated: 21 June 2004