Copyright Leif Gjerde (No. 040615-25)

Fuglekasser på Bjanes
Fuglegruppa fra 6. klasse ved Riddersand skole, 15. juni 2004.


Beitedyr er ulovlig innført på friluftsområdet. Manglende skilting stanset ikke oss. Dette er nemlig ikke å regne som innmark!

Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 040615-25w.jpg
Size: 96 kb
Updated: 20 June 2004