Copyright Leif Gjerde (No. 050609-31)

Skog- og myrtur
6. klassene fra Vigernes skole på tur til Kongsrudmyra naturreservat den 9. til 10. juni 2005.

Klassen som ikke skal først med på skogtur må aktiviseres på annen måte.

Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 050609-31w.jpg
Size: 95 kb
Updated: 21 November 2005