Copyright Leif Gjerde (No. 050609-60)

Skog- og myrtur
6. klassene fra Vigernes skole på tur til Kongsrudmyra naturreservat den 9. til 10. juni 2005.

Leif demonstrer hvordan en skal komme seg løs av myra.

Technical data
Photo: Ukjent.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 050609-60w.jpg
Size: 94 kb
Updated: 21 November 2005