Copyright Leif Gjerde (No. 050617-03)

Fuglekasser på Bjanes
Fuglegruppa fra 7. klasse ved Riddersand skole, 17. juni 2005.

Aller siste tur etter tre års prosjektarbeid. Fra høsten skal alle begynne på ungdomsskolen.

 

 

Technical data
Photo: Leif Gjerde.
Copyright: Leif Gjerde.
Filename: 050617-03w.jpg
Size: 98 kb
Updated: 29 May 2006