Nordre Øyeren Biologiske Stasjon

Etterlysning

Nyheter - Pressemeldinger - Etterlysninger

Sist oppdatert 1. desember 2004


Her føres opp etterlysninger på ulovlige eller alvorlige inngrep i Nordre Øyeren naturreservat eller det foreslåtte Leira landskapsvernområde. Sakene er oppført kronologisk og blir fjernet når vi har fått den nødvendige informasjonen. Alle tips sendes til nobi#oyeren.info. # erstattes med @


Råkjøring i deltaet 29. mai 2003

Bildene er fotografert i Gjørholmråka i Nordre Øyeren naturreservat den 29. mai 2003. Bildene er tidligere lagt ut på INØ sine hjemmesider, og redaktøren har mottatt anonyme trusler fra en eller flere personer på disse bildene. Vi ønsker derfor å få identifisert personene på bildene nedenfor, eller båtene de kjører. Hvis du har noe informasjon om disse personene vennligst ta kontakt med NØBI.

Bilde 030529-10.

Bilde 030529-11.

Bilde 030529-12.


Hit Counter
besøkende siden 2. januar 2009