Nordre Øyeren Biologiske Stasjon

Organisasjon

Generelt - Bakgrunn - Skoletjenesten - Amfibieseksjonen - Romerike flaggermusgruppe - Bibliotek

Arbeidet med å bygge opp en organisasjon for overvåking og forskning i Nordre Øyeren og Leira ble påbegynt i 1988. I organisasjonens begynnelse var kun amfibieseksjonen i ordinær drift fra 1989. NØBI er en privat forskningsinstitusjon med ordinær drift fra 1. januar 1992.

Organisasjonen ble omstrukturert på midten av 1990-tallet. Idag er NØBI delt inn i to juridiske enheter med separate formål, arbeidsmetoder, medlemmer/personell, budsjett og regnskap. Disse er Amfibieseksjonen Anura og Skoletjenesten NØBI. I tillegg er NØBI delt inn administrativt i følgende kategorier: geologi, planter, fisk, amfibier, fugler, pattedyr, overvåking, bibliotek. Arbeidsspråket til NØBI er engelsk. Dette skyldes både at vi har et utstrakt samarbeid med forskere i utlandet, at vårt arbeid skal være tilgjengelig for en større leserkrets enn Skandinavia, og for å gjøre det mulig for et internasjonalt publikum og følge med forvaltningen av Nordre Øyeren og Leira.

NØBI ser som sine viktigste oppgaver å:

  1. drive vitenskaplig forskning, og særlig i populærvitenskaplig retning. Det bør legges vekt på anvendt forskning og pionérforskning.

  2. søke å gjøre folk bevisst på naturen, dets kvaliteter og økologiske prosesser.

  3. fungere som et kontrollapparat og høringsinstans på de fagområder NØBI arbeider innenfor.

NØBIs arbeidsfelt er tilknyttet elveslettene til Leira (Skedsmo og Fet kommuner) og Øyeren-deltaet (Fet, Rælingen, Enebakk kommuner).

Organisasjonsnummer: NO 971 244 259
Postadresse: Postboks 247, N-2001 Lillestrøm
Telefoner: 40 22 88 17 (hovednummer)

Telefonsvarer: 923 10800
Fax: 921 09000
E-post (Internett): nobi@oyeren.info
Sist oppdatert 20. november 2005

Hit Counter
besøkende siden 2. januar 2009