Nordre Øyeren Biologiske Stasjon

Øyeren

Generelt - Geologi - Planter - Fisk - Amfibier - Fugl - Flaggermus - Pattedyr

Det er skrevet en rekke bøker, rapporter, hovedfagsoppgaver, artikler osv om geologi, planter og dyr i Øyeren. For generell informasjon om disse fagområdene henvises det til hjemmesidene til Øyeren informasjonssenter. På de følgende hjemmesidene vil det komme spesifikk informasjon som vi har skaffet til veie ved eget feltarbeid. Klikk på et av temaene ovenfor som du vil lære mer om.

Sist oppdatert 23. januar 2004

Hit Counter
besøkende siden 2. januar 2009