Nordre Øyeren Biologiske Stasjon

Prosjekter

NØBI arbeider med en rekke prosjekter. De største er knyttet til NØBIs satsningsområder på amfibier og flaggermus. Nedenfor gis en oversikt over noen av prosjektene.

Skoletjenesten

Botanikk

Amphibians

Databaser

 

Last updated 23. January 2004

Hit Counter
besøkende siden 2. januar 2009