Skoletjenesten NØBI

Generelt - Prosjekter - Ekskursjoner - Medlemmer - Materiell - Referater - Fotogalleri

Fuglekasseprosjektet på Bjanes

På midten av 1990-tallet ble en rekke kjøttmeiskasser hengt opp på Bjaneshaugen som ligger utforbi Fet kirke i kanten av Øyeren-deltaet. Kassene kom opprinnelig fra Kongsrudmyra i Skedsmo. Kassene måtte flyttes og noen endte opp på Bjanes som et privat kasseprosjekt til Per Kristian Stokke og Leif Gjerde. I 1999 ble disse enige om å gi kasseprosjektet over til NØBI. Intensjonen var at lokale skoler skal kunne engasjere seg i prosjektet. Fra våren 2003 tok Riddersand skole over det praktiske delen av prosjektet. En blandingsgruppe bestående av 13 frivillige elever fra 5. og 6. med lærer Marianne Lindholm står for oppsyn og vedlikehold av kassene, mens NØBI ved Leif Gjerde står faglig ansvarlig og har det formelle ansvaret ovenfor Skedsmo og Fet kommuner som grunneiere.
På grunn av omorganisering på Riddersand kan ikke de samme elevene fortsette med å følge opp kassene. Det er ennå ikke avklart om andre klasser fra Riddersand er interessert i å fortsette med prosjektet. Hvis noen andre (også utenfor Riddersand skole) er interessert i å følge opp kassene (4H, speideren, privatpersoner eller andre), vennligst gi beskjed til Leif Gjerde snarest!

Kassene har stått flere år uten tilsyn. Mange trengs derfor å repareres eller erstattes. Denne våren arbeides det med å få en oversikt over hvilket kasser som fortsatt står inntakte. Ødelagte og skadede kasser vil bli fjernet. Det er håp om å kunne erstatte noen av de fjernede kassene etterhvert.

Oversikt over kassene:

Kassetype

Opprinnelig
hengt opp

Henger oppe

Nye planlagte
kasser

Blåmeis 0 1 6

Kjøttmeis

?

4+

?

Stær

10

4

0

Kattugle

1

1

0

Flaggermus

0

6

0

År 2004

Kassene ble første gang denne sesongen besøkt torsdag 15. mai. Ei ny blåmeis- og ei gammel kjøttmeiskasse ble hengt opp.

Art

Kasser
2003

Kull-
størrelse

2004

Flyved. unger
pr. kasse
2004

Flyvedyktige
unger
2004

Svartmeis  

0

-

-

-

Blåmeis 1      
Kjøttmeis 4      
Svarthvit fluesnapper 0 - - -
Stær ?      
Pilfink ?      
2 arter 6      

 

Kasse

Art

Eggdato

Egg

Antall
unger

Unger
forlatt

Merknader

101

Blåmeis

  11+      

102

Kjøttmeis

         
104            
109 Kjøttmeis          
121            
128 Kjøttmeis 11/5        
129 Kjøttmeis          

Bilde til vestre: Spiker skader treet og er farlig når treet skal hogges. Derfor brukes det ståltråd. Ved bruk av ståltråd må denne justeres annen hvert år slik at ikke treet vokser for mye og sprenger kassa slik som er skjedd på bildet.
Foto: Leif Gjerde.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 17. mai 2004

Hit Counter
besøkende siden 2. januar 2009