Skoletjenesten NØBI

Generelt - Prosjekter - Ekskursjoner - Medlemmer - Materiell - Referater - Fotogalleri

Fuglekasser på Oksefjellet

I mars 1994 ble et fuglekasseprosjekt startet på Oksefjellet. Prosjektet ble startet etter initiativ fra Tore Ytterdal ved Veslestua skole på Strømmen. Tillatelse fra Park- og idrettsavdelingen i Skedsmo kommune ble innhentet og 30 fuglekasser ble laget og hengt opp av elever fra skolen den 11. og 12. april 1994.

De siste tre årene har Martine Steinbakken og Caroline Olstad fra Anne Breen sin klasse vært ansvarlig for prosjektet. De har hatt med elever fra sin klasse (normalt halv klasse om gangen) når de har vært på Oksefjellet. Elevene gikk ut av skolen våren 2003, og fra våren 2004 har to elever fra hver av 5. klassene ved Vigernes overtatt prosjektet. Disse er Marius og Liridan fra 5A, Eline og Marte fra 5C, samt Paul Otto og Emil fra 5B. Disse elevene, som har kalt seg Dubidoo, bli hjulpet av  naturveileder Leif Gjerde.


 

Kassefeltet
I alt er det hengt opp 30 fuglekasser av type "kjøttmeis". Disse har en hulldiameter på 32 mm og indre mål på 12x12 cm. De vanligste arter som kan hekke i slike kasser er kjøttmeis, spettmeis, svarthvit fluesnapper, blåmeis og svartmeis. Hver kasse er hengt opp ca. 2 meter over bakken med en avstand på 60 meter. Disse er igjen organisert i 4 rekker. Alle kassene har et individuelt nummer fra 1 til 30 som er påført hver kasse. Da Vigernes skole tok over prosjektet våren 2001 var det bare rundt 12 kasser igjen. Enten var kassene helt inntakte eller helt borte. De kassene som er forsvunnet må simpelthen ha blitt stjålet. Det er lettere å ta ei kasse enn å bygge en selv.


Hekkesesongen 2004

Det ble bare en tur denne våren med Vigernes, noe som skyldes at vi kom så sent i gang. Her er noen bilder fra turen fredag den 11. juni:


I alt henger det 11 kasser oppe. Ei stærkasse blir holdt unde oppsyn, men er hengt opp av noen andre.

Art

Kasser

Kull-
størrelse

Flyved. unger
pr. kasse

Flyvedyktige
unger

Svartmeis  

0

-

-

-

Blåmeis  

1

10

0

0

Kjøttmeis  

5

 

 

 

Spettmeis  

0

-

-

-

Svarthvit fluesnapper  

4

 

 

 

Pilfink 1 5 5
Stær 1      
5 arter 12      

 

Kasse

Art

Eggdato

Egg

Antall
unger

Unger
forlatt

Merknader

1

   Svarthvit fluesnapper

15/5

7

7

 

 

3

Kjøttmeis

8/5

 

6

 

 

4

Kjøttmeis

20/5?

6+

 

 

 
5 Svarthvit fluesnapper 16/5   8    
6 Kjøttmeis     3+ 3+  
10 Svarthvit fluesnapper 12/5 8 8 8  
11 Kjøttmeis 5/5 8 7 7  
19? Kjøttmeis 23/5 10      
20 Svarthvit fluesnapper         Kun 1/2 reir. Forlatt?
M Blåmeis 5/5 10     Reiret trolig forlatt. Vepsebol.
26 Pilfink 5/5 6   5 Et ubefruktet egg lå igjen i kassa.
S1 Stær     4+    

8. mai (1325-1605): Kassene ble undersøkt av Leif, Annie og Nina Gjerde. Kasse 24 er borte, men lokket ble funnet relativt nybeiset. Ei ny kasse ble funnet på bakken. Dette er trolig kasse 23. Ellers ble det satt stein på lokket til Martinekassa. Ellers har kasse 19 falt ned og må henges opp igjen. Deltagere: Leif Gjerde, Annie Gjerde, Nina Gjerde.

16. mai (1720-1930): Kassene undersøkt. Stærkasse ved Sørum fritidsgård oppdaget og undersøkt (S1). Kasse 19 ble hengt opp igjen. Deltagere: Leif Gjerde, Annie Gjerde, Julianna Buer, André Wengbo.

25. mai (1810-1938): Kun kassene ut mot grusveien ble undersøkt. Det var mye regn på turen. Deltagere: Leif Gjerde, Stein Schatvet m. 3 ledere og 9 speidere fra Lillestrøm KFUM/K speidere.

27. mai (1530-1550): En kort tur ble tatt for å undersøke den nyopphengte kassa (K19) samt ta bilde av reir med fluesnapperegg som skal på våre hjemmesider (K11). Ingen andre kasser ble undersøkt. Deltager: Leif Gjerde.

11. juni (0955-1120/1305): To forhåndsvalgte elever fra hver av 5. klassene på Vigernes deltok på tur til Oksefjellet. Dette var første gang de besøkte kassene, og det tiok derfor noe lengre tid enn beregnet. Elevene fikk fri fra skolen fra andre time og fram til spisefri. Vi ankom Oksefjellet 0955 og undersøkte alle kassene langt grusveien. Ei av jentene syntes ungene i kassene var så søte at hver gang hun så dem  Litt forsinket lunsj kl. 1110, før alle måtte reise tilbake kl. 1120. Leif ble igjen for å undersøke resten av kassene og dro ikke før 1305.


Hekkesesongen 2002

Kassene ble første gang denne sesongen besøkt fredag 26. april. Meningen var at kassene skulle tømmes, men de fleste hadde nye meisereir. Skedsmo kommune hadde hogd ned treet en av kassene sto i. Prosjektet har fått tillatelse til å henge opp kassene på Oksefjellet, så det er rart at Park- og idrettsavdelingen i Skedsmo kommune ikke har varslet oss. Det har også vært felt endel store trær på Oksefjellet i fjor og i år. Gamle og store trær er en mangelvare mange steder, og skolene i nærområdet har behov for at gamle trær får stå.

Art

Kasser
2001

Kasser
2002

Kull-
størrelse

2001

Kull-
størrelse

2002

Flyved. unger
pr. kasse
2001

Flyved. unger
pr. kasse
2002

Flyvedyktige
unger
2001

Flyvedyktige
unger
2002

Svartmeis  

0

1

-

 

-

 

-

 

Blåmeis  

7

2

9,0

 

5,1

  36  

Kjøttmeis  

3

2

7

 

4,7

 

14

 

Spettmeis  

1

0

0

 

0

 

0

 
meis 1 7 0   0   0  

Svarthvit fluesnapper  

1

0

7

 

?

 

?

 
Pilfink 1 1 2          
  14 9 -   -   -  

 

Kasse

Art

Eggdato

Egg

Antall
unger

Unger
forlatt

Merknader

1

meis  

         

3

blåmeis

         

4

blåmeis?

23/4        
5 kjøttmeis          
6 meis 26/4 7      
10 blåmeis 25/4        
11 kjøttmeis 26/4 10      
19 svartmeis 21/4   1+   nyklekte 16/5
20 meis   9      
M kjøttmeis?          
24 meis   8      
26 pilfink   6      

Elever som arbeider med prosjektet:
Caroline Olstad, Martine Steinbakken og klasse 5B på Vigernes skole (Lillestrøm).

Dager hvor kassene er besøkt:
26. april: Caroline, Martine, Erik, Madelen og Ann-Charlotte fra 5B undersøkte alle kassene.
16. mai: Kl. 1150-1300. Gruppe 1 med Martine, Monica, Øyvind, Stian og Osman. Gruppe 2 med Caroline, Erik, The Phong, Martin og Håkon.


Hekkesesongen 2001

Mandag 7. og tirsdag 8. mai er elevenes valg. Disse to dagene skal elevene i 5 klasse fra Vigernes velge selv hva slags prosjektarbeid de skal arbeide med. Caroline Olstad og Martine Steinbakken har valgt å arbeide med fuglekassene på Oksefjellet. Siden prosjektet nettopp er overtatt av Vigernes skole er elevenes oppgave å forberede de andre 5 klassene med å samle informasjon om fuglekasser, lage en oversikt over hvilket stand kassene er i, lage et kart over Oksefjellet der kassene er inntegnet, samt hva slags informasjon de ønsker å få ut av prosjektet.

Art

Kasser

Kull-
størrelse

Flyved. unger
pr. kasse

Flyvedyktige
unger

Svartmeis  

0

-

-

-

Blåmeis  

7

9,0

5,1

36

Kjøttmeis  

3

7

4,7

14

Spettmeis  

1

0

0

0

meis 1 0 0 0

Svarthvit fluesnapper  

1

7

?

?

Pilfink 1 2    
5 arter 14 - - -

 

Kasse

Art

Eggdato

Egg

Antall
unger

Unger
forlatt

Merknader

1

   Blåmeis

12/5

9

8

7

 

3

Blåmeis

8/5

10

9

9

 

4

Blåmeis

10/5

11

9

9

 
5 Kjøttmeis 7/5 6+ 5 5  
6 Blåmeis 8/5 10 3 3 7 ubefrukta egg
10 Blåmeis 12/5 5   ?  
11 Blå?meis 8/5   - - Plyndra av kjøttmeis
11 Kjøttmeis ?   8 7  
19 Blåmeis 12/5 1 - - Plyndra av fluesnapper.
19 Svarthvit fluesnapper 26/5 7 ? ? Plyndra?
20 Blåmeis 11/5 9+ 3+ 8  
M Spettmeis ? 1 - - forlatt
24 Kjøttmeis 13/5 7 2 2  
26 Pilfink ca. 26/5 2      

Elever som arbeider med prosjektet:
Caroline Olstad, Martine Steinbakken og klasse 5B på Vigernes skole (Lillestrøm).

Dager hvor kassene er besøkt:
7. mai:
8. mai:
15. mai: Rød gruppe
23. mai: Blå gruppe
29. mai: Blå gruppe
7. juni: Blå gruppe med Martine og Leif.
12. juni: Rød gruppe med Caroline og Leif.
14. juni: Leif (ringmerking).
16. juni: Leif (ringmerking)
20. juni: Leif (ringmerking)

FORKLARING AV NOEN BEGREPER:

Eggleggingsdato:
Dette er datoen det første egget blir lagt i et reir. En hun legger ett egg hver dag inntil hele kullet er lagt. Eggleggingsdatoen gir derfor viktig informasjon om når sesongen begynner, dvs om det er en tidlig eller sen vår.

Oppdatert 22. juni 2004

Hit Counter
besøkende siden 2. januar 2009