Nordre Øyeren Biologiske Stasjon

Generelt - Prosjekter - Ekskursjoner- Medlemmer- Materiell- Referater - Fotogalleri

Referater

 


År 2005

Mandag 23. mai
Geologi ved Asak sandtak
Alle 5. klassene reiste i fellesskap fra skolen med sykler kl. 0850. Klassen syklet via Borgenbroa og Jølsen før de siste ankom sandtaket kl. 1005.
      Vi begynte med pause og lunsj siden elevene var slitne og sultne etter den lange og strabaiøse turen. Naturveileder Leif Gjerde viste rundt i sand­taket fra kl. ?-?. Vi fikk bl.a. se på sand­svale­kolonien som hadde etablert seg i den siste inntakte sandhaugen igjen på hele sandtaket. Hvis ikke Skedsmo kommune tar hensyn til denne vil de snart være helt borte fra området.
      Temaene for dagen var struktur i fjell, mineraler, og tegning av profil i sandtaket. Gruppene startet ved sine poster kl. 1130, hvor A-klassen begynte med post 1, B-klassen med post 2, og C-klassen med post 3 (se nedenfor). Etter ei halv time rokkerte klassene slik at alle fikk arbeide på alle temaene. Leif var ved posten Struktur i fjell fordi denne posten krevde en del veiledning, mens de andre postene innehodt konkrete skriftelige oppgaver. Vi var alle ferdige kl. 1300, og reiste fra sandtaket ti minutter senere.

Postene inneholdt:

Mandag 30. mai 2005
Nattevandring med 5A Vigernes skole
Klassen hadde hatt avslutning med foreldre på Sørum fritidsgård fra kl. 2000. Rundt 2200 reiste alle i felles­skap til bueskytterbanen hvor alle låste sine sykler.
         Selve turen tok til kl. 2215, og guiden Leif Gjerde forklarte alle om kveldens tema: nattens lyder! Fra klassen møtte 21 av 23 elever, 16 voksne, frøken og guiden Leif Gjerde; totalt 39 personer. Solnedgangen var 2218, så aftensangerne hadde begynt å synge. Vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til utsikts­punktet ovenfor Sørum fritidsgård.
         På vei opp fjellet stanset vi fire ganger hvor Leif fortalte litt om hva vi kunne høre. Måker som pendlet fra søppelfyllinga i Skedsmo og ut til Øyeren ble sett gjentagende ganger før vi forsvant inn i skogen. Vi hørte kråker, rødvinge­trost (1 stk) og rødstruper. Rød­strupene var det flest av, og vi fikk høre dem på nært hold mens Leif fortalte om fuglesangens funksjon og hva aftensangere er for noe. Oppe på sørenden av fjellet har vi god oversikt ned på Sørum fritidsgård, og utsikten går over til golfbanen og Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Her hadde vi en 21 minutters rast mens Leif fortalte om natt­sangere, pattedyr og flag­ger­mus. På slutten rastingen ble Leif avbrudt gjentatte ganger idet flere av elevene ble mer interesert i flag­ger­musa som fløy over stien bare 10-15 meter fra der vi satt. Det var tydelig at flag­ger­musene hadde satt i gang, og det var liten vits i å holde elevene tilbake fra det de har spurt og ventet på i hele kveld, - nemlig flag­ger­mus­ene! Leif fikk fram ultra­lydsdetektoren og snakket om flaggermusenes lyder. Herfra gikk vi ned til det gule huset, og på skogsstien langs Stilla i retning bue­skyt­ter­banen. I en lysning i skogen ble kveldens hoved­stopp. Minst fire nordisk flaggermus jaktet over hodene våre, uten særlig bekymring for de nesten 40 mennesk­ene som stod under dem og glodde. Videre langs stien dukket det opp en og annen nordisk flag­ger­mus før vi kom til veien som krysser Stilla over til Fet-siden av Leiras gamle elveløp. Her kunne vi se 2, kanskje 3 vann­flaggermus idet de fløy bare noen centi­meter over vannflaten på jakt etter insekter i vann­skorpen. Dette var også turens endepunkt, og alle fikk med seg en bro­sjyre om flaggermus, - en huske­lapp for noen av de fakta elevene hadde f¨ått i løpet av turen. En strand­snipe ble vekt idet vi skulle reise fra stedet tre minutter over midnatt.
         Vi hadde vært heldige denne kvelden. Det var spådd regn, noe vi heldigvis gikk glipp av på vår 1,9 km lange spasertur. Det var kanskje noe kaldt for årstiden (?Oc), og vi hadde delvis skyet vær.
         Kveldens “fangst” ble 20-30 måker, 8-12 kråker,  1 rødvingetrost, 8-12 rødstruper, 1 nattergal (som kun Leif hørte), 1 ?rikse, 1 rugde, 9-12 nordisk flaggermus, 2-3 vannflaggermus, 1 strandsnipe.

Tirsdag 31. mai 2005
Nattevandring med 5B Vigernes skole
Klassen hadde hatt avslutning med foreldre på Sørum fritidsgård fra kl. 2000. Rundt 2200 reiste alle i felles­skap til bueskytterbanen hvor alle låste sine sykler.
         Selve turen tok til kl. 2215, og guiden Leif Gjerde forklarte alle om kveldens tema: nattens lyder! Fra klassen møtte 17 av 20 elever, 11 voksne, frøken og guiden Leif Gjerde; totalt 30 personer. Solnedgangen var 2220, så aftensangerne hadde begynt å synge. Vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til utsikts­punktet ovenfor Sørum fritidsgård.
         På vei opp fjellet stanset vi tre ganger hvor Leif for­talte litt om hva vi kunne høre. Det var ikke så mye aktivitet i skogen, men over 15 kråker ble sett idet de skulle finne seg innkvartering i grantrærne på Okse­fjellet. Rødstrupene var det flere av, og vi fikk høre dem på nært hold mens Leif fortalte om fugle­sangens funksjon og hva aftensangere er for noe. Oppe på sørenden av fjellet har vi god oversikt ned på Sørum fritids­gård, og utsikten går over til golfbanen og Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Her hadde vi en 19 minutters rast mens Leif fortalte om natt­sangere, pattedyr og flaggermus. Fra utsiktpunktet gikk vi ned bak det gule huset. Første flaggermus ble sett 2322, og disse var en dverg- og en nordisk flaggermus. Vi gikk så på skogsstien langs Stilla i retning bue­skytter­banen. I en lysning i skogen ble kveldens hoved­stopp. 3-4 nordisk flaggermus jaktet over hodene våre, uten særlig bekymring for de 30 menneskene som stod under dem og glodde. Også ei dvergflaggermus dukket opp fra tid til annen i samme lysning. Videre langs stien hørte vi ubestemte musører. Leif hadde mistanke om at det kunne være vannflaggermus, og riktig nok jaktet to langs vannkanten som gikk parallellt med stien. Tilbake på stien oppdaget vi også ei skjegg- eller brandt­flag­ger­mus. Den patruljerte på stien, rett over hodene våre! Det dukket opp en og annen nordisk flaggermus før vi kom til veien som krysser Stilla over til Fet-siden av Leiras gamle elveløp. Her kunne vi se flere vann­flag­ger­mus idet de fløy bare noen centimeter over vann­flaten på jakt etter insekter i vannskorpen.  Over Nord-Stilla dukket det også opp ei vannflaggermus, og også to dvergflaggermus jaktet ivrig. Dette var også turens ende­punkt, og alle fikk med seg en brosjyre om flag­ger­mus, - en huskelapp for noen av de fakta elevene hadde fått i løpet av turen. Vi avsluttet turen 10 minut­ter over midnatt.
         Vi hadde vært heldige denne kvelden. Det var spådd regn, noe vi heldigvis gikk glipp av på vår 1,9 km lange spasertur. Temperaturen var ?.
         Kveldens “fangst” ble 3 rødstrupe, 15+ kråker, 1 svarttrost, 1 knoppsvane, 4 dverg-, 4-8 vann-, 1 skjegg-/brandtflaggermus, 6-7 nordisk flaggermus.

Onsdag 1. juni 2005
Nattevandring med 5C Vigernes skole
Klassen hadde hatt avslutning med foreldre på Sørum fritidsgård fra kl. 2000. Rundt 2200 reiste alle i felles­skap til bueskytterbanen hvor alle låste sine sykler.
         Selve turen tok til kl. 2215, og guiden Leif Gjerde forklarte alle om kveldens tema: nattens lyder! Fra klassen møtte 17 av 19 elever, 1 søsken, 15 voksne, frøken og guiden Leif Gjerde; totalt 35 personer. Solnedgangen var 2222, så aftensangerne hadde begynt å synge. Vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til utsikts­punktet ovenfor Sørum fritidsgård.
         På vei opp fjellet stanset vi tre ganger hvor Leif fortalte litt om hva vi kunne høre. Det var mange tårnseilere (20-30 ind.) som fløy høyt over tretoppene på Oksefjellet. Ellers var det lite aftensangere å høre, kun en rødstrupe. Leif fortalte om fugle­sangens funksjon og hva aftensangere er for noe. Oppe på sørenden av fjellet har vi god oversikt ned på Sørum fritids­gård, og utsikten går over til golfbanen og Vigernes skole med Rælingen i bakgrunnen. Her hadde vi en 16 minutters rast mens Leif fortalte om natt­sangere, pattedyr og flaggermus. Fra utsiktpunktet gikk vi ned bak det gule huset. På vei ned så vi ei rødstrupe meget tillitsfull der den satt på ei tørr furukvist få meter over hodene våre. Nede bak det gule huset kunne vi høre ei myrsanger ved Sør-Stilla. Vi skrudde på våre batdetektorer kl. 2317, og da var flaggermusene allerede i gang. Vi gikk så på skogsstien langs Stilla i retning bue­skytter­banen. I en lysning i skogen ble kveldens hoved­stopp. 3 nordisk flaggermus jaktet over hodene våre, uten særlig bekymring for de 35 menneskene som stod under dem og glodde. Det dukket opp en en og annen nordisk flaggermus før vi kom til veien som krysser Stilla over til Fet-siden av Leiras gamle elveløp. Her kunne vi se 8-15 vann­flag­ger­mus idet de fløy bare noen centimeter over vann­flaten på jakt etter insekter i vannskorpen. Dette var turens ende­punkt, og alle fikk med seg en brosjyre om flag­ger­mus, - en huskelapp for noen av de fakta elevene hadde fått i løpet av turen. Vi avsluttet turen ved midnatt.
         Vi hadde vært heldige denne kvelden. Det var spådd regn, noe vi heldigvis gikk glipp av på vår 1,9 km lange spasertur. Temperaturen var ?.
         Kveldens “fangst” ble 20-30 tårnseilere, 2 rød­strupe, 3-4 rødvingetrost, 1 myrsanger, 5 nordisk og 8-15 vannflaggermus.

Torsdag 9. juni
Myr- og skogtur
Fra torsdag 9. juni hadde 6. klassene ved Vigernes skole overnattingstur til Kongsrudmyra naturreservat. Elevene syklet klassevis fra Vigernes. De hadde leirsted ved Stampetjern, hvor alle sov i telt.
      Klassene ankom Stampetjern sent, så reisning av teltene startet så sent som kl. 1100. De fleste fikk i seg noe mat etterhvert, og en felles samling med orientering startet kl. 1220. Første klasse kom i gang ved Breimosan kl. 1320. Tidligere år har klassene kun hatt 20 minutter ved hver av postene skog og myr. Denne gangen var ikke tidspresset så stort. Alle tre klassene var på myra 45-60 minutter. Det betød at elevene fikk mye mer tid til selv å lære myra bedre å kjenne, noe som resulterte i at de fleste ble våte. Noen satt seg fast, og panikken lå rett under overflaten hos flere. Men med en rolig naturveileder som guided dem i hvordan å få en nærmest fastlåst fot fra en altomslukende myr gikk det bra. Elevene fikk på denne måten, via egen lek og eksprementering, erfare hvordan ei myr fungerer, og hvilket farer disse kan by. Mange uttrykte at dette var den fineste turen de har hatt, og ønsket å ta oftere turer med skolen. Dette til tross for at flere var søkkvåte fra topp til tå, og knapt 10 av nesten 70 personer hadde unngått å plompe. De som var våte, fulle av gjørme og kalde, ønsket flere slike turer!
      De siste elevene ankom Stampetjern kl. 1745. Alle fikk anledning til å bade i Stampetjern, og de fleste måtte vel også skifte til tørt og rent tøy. Det var nå grillingen begynynte, og de første foreldre begynte å dukke opp.
      Temaene for turen var skog og myr. På myra ble elevene undervist klassevis og fikk forsøke å gå på myra. I skogen ble klassene delt opp i arbeidsgrupper på 2-4 elever hvor de skulle arbeide med oppgavene.

Flaggermus ved Stampetjern
I forbindelse med 6A, B og C fra Vigernes skole sin overnattingstur ved Stampetjern i Skedsmo ble det holdt en flaggermustur om kvelden torsdag den 9. juni. Solnedgang var kl. 2233. Leif ankom leirplassen noen minutter over 2300. Det var fortsatt tidlig, så Leif tok en rekogniseringstur fra kl. 2318-2341. Åtte elever ble med på denne turen. Første nordisk flaggermus dukket opp kl. 2330, og første vannflaggermus fem minutter senere.
         Selve turen tok til kl. 2346. I alt deltok over 20 elever i tillegg til klasseforstander Marianne Ruud og naturveileder Leif Gjerde. Vi gikk til brygga hvor ei dvergflaggermus og vannflaggermus ble observert. Vi gikk så langs sandstranden bort til demningen hvor vi var fra 2355. Mens vi stod der økte antall vannflaggermus fra 1 til 2-3 til 6 jaktende dyr. Vi gikk litt langs østsiden av tjerne, mot odden og inn ei større bukt på øst­siden av tjernet. Kun to vannflaggermus ble hørt fra tid til annen.
      Turen ble avsluttet 12 minutter over midnatt. Hele turen varte i 26 minutter og vi gikk nesten 600 meter. Resul­tatet ble 1 dvergflaggermus, 6 vannflaggermus og ei nordisk flag­ger­mus.
      Ironisk nok trengte vi ikke å reise noe sted for å finne flaggermusene. Etter turen ble nemlig ei ubestemt musøre sett flyvende mellom teltene, flere ganger lavere enn skulderhøyde. Den dukket opp 7 minutter etter at turen var avsluttet, og holdt på i flere minutter.

 


År 2004

Mandag 24. mai 2004
Nattevandring for 5A fra Hovinhøgda skole (Akershus)
Fra klassen møtte 16 av 29 elever, ingen søsken, 8 foreldre, klasseforstander og guide; i alt 26 personer. Det var felles avreise fra skolen med biler. Selve turen tok til 2221 og vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Vi fikk høre territorielydene til aftensangerne rødvingetrost (1 ind.), svarttrost (1 ind.) og rødstrupe (5 ind.). En rugde ble sett og hørt fra rasteplassen.  Av nattsangere fikk vi kun høre 1 nattergal, men dog noe svakt. Av andre fuglearter hørte/så vi 3-5 gråtrost og så 1 knoppsvane i Nord-Stilla. Første flaggermus ble hørt kl. ?. I alt hørte vi 11-13 nordisk flaggermus, hvorav de fleste (3-4 ind.) ble sett i lysningen over stien i granskogen. Dvergflaggermus ble observert på to forskjellige steder og 1 vannflaggermus ble sett over Stilla fra veien som krysser kroksjøen. Vi reiste fra bueskytterbanen 2348, og stanset ved Borgen bru for å se på vannflaggermus. På Fet-sida var det liten aktivitet, så vi gikk under brua på Skedsmo-sida. Her var det mer liv, og 1-2 vannflaggermus ble observert flyvendes nær land en rekke ganger. Vi var ved Borgenbrua fra 2355, og avsluttet 8 minutter over midnatt. Under turen var det 7/8 skydekke og svak vind.

Tirdag 25. mai 2004
Nattevandring for 5B fra Hovinhøgda skole (Akershus)
I underkant av 30 personer hadde møtt fram på skolen. Inklusiv mor og elev som ikke fikk være med på turen i går. Overskyet vær og uttrykt for regn hadde preget hele dagen, men kun lokale og forbigående regnbyger hadde kommet. Rett før turen var det fremdeles opphold, men en mørk himmel var i anmars fra nordøst. I det alle hadde møtt fram pøste regnet ned, og alle var våte. Det ble drøftet om vi skulle ta turen allikevel. Foreldrene var for det meste enige om å sette opp en annen dag, mens flere av elevene ville på tur uansett. Leif tilbød seg å holde et to-timers foredrag på skolen neste dag som "plaster på såret", noe elevene var meget glade for. Turen ble avlyst og alle reiste hjem (og guiden Leif fikk se ferdig "Judging Amy" på fjernsyn). Regnet stanset kort tid etter at alle hadde reist. En ny tur vil bli forsøkt satt opp før skoleslutt.

Onsdag 26. mai 2004
Nattevandring for 5. klasse fra Riddersand skole (Akershus)
Fra klassen møtte 21 av 28 elever, ingen søsken, 10 foreldre, klasseforstander og to guider (Leif Gjerde og Magnus Guldhaug); i alt 33 personer. Det var felles avreise fra skolen med biler. Selve turen tok til 2220 og vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Vi fikk høre territorielydene til aftensangerne rødvingetrost (3 ind.) og rødstrupe (6 ind.). Av nattsangere fikk vi kun høre 1 nattergal, og desverre noe svakt. Første flaggermus ble hørt kl. 2326. De var nok aktive før dette, men guiden skrudde ikke på detektoren tidligere. Størst aktivitet var det ved det gule huset (2-3 nordisk og 1 dvergflaggermus, lysningen i granskogen (2-3 nordisk og en dvergflaggermus) og der veien krysser kroksjøen (1 dverg-, 3 vannflaggermus). Ved lysningen i skogen var det dog liten aktivitet og færre nordisk flaggermus, men det var første gang vi har sett ei dvergflaggermus på dette stedet. Da vi fikk se flere vannflaggermus på nært hold ved Stilla, droppet vi stoppen ved Borgenbrua. I alt hørte vi 9-10 nordisk flaggermus, 3 vannflaggermus og 1 skjegg/brandtflaggermus.  Vi reiste fra bueskytterbanen 2400. De som ville kunne stanse ved Borgenbrua. Leif og Magnus ville ta en tur tid uansett, så de som vill se flere vannflaggermus kunne stikke innom. Kun en bil med 1 voksen og 4 barn stanset. Vi fikk se 3 vannflaggermus på nært hold. Vi var ved brua fra 0008 til 0025.

Tirsdag 1. juni 2004
Nattevandring med 5A Vigernes skole
Fra klassen møtte 22 av 24 elever, 15 voksne og guiden Leif Gjerde; totalt 37 personer. Vi syklet fra skolen til Oksefjellet hvor vi startet turen kl. 2240, 29 minutter etter solnedgang. Vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer.
Vi begynte kvelden med å lytte på aftensangerne. Det var stor aktivitet og vi fikk høre 9 rødstruper og ei svarttrost. Også ei kråke, gråtrost og stokkand kunne registreres. Nattsangere var det lite av, og kun ei nattergal ble hørt "tidlig" på kvelden (kl. 2308). Første flaggermus ble hørt ved det gule huset kl. 2353. Her jaktet både ei nordisk og dvergflaggermus. De fleste dyrene fant vi ved lysningen i granskogen hvor hele 5 nordisk flaggermus jaktet mat, og rett inn i skogen fra bueskyttebanen hvor 6 nordisk flaggermus fløy over stien. Vi avslutta turen der grusveien krysser kroksjøen rundt 25 minutter over midnatt. Her fikk vi se 2-3 vannflaggermus, og Leif delte ut noen brosjyrer om flaggermus. Av flaggermus fikk vi totalt se 1 dverg-, 2-3 vann- og 15 nordisk flaggermus.

Onsdag 2. juni 2004
Nattevandring med 5B Vigernes skole
Fra klassen møtte 21 av 24 elever, 4 søsken, 10 voksne og guiden Leif Gjerde; totalt 36 personer. Vi syklet fra skolen til Oksefjellet hvor vi startet turen kl. 2250, ca. 15 minutter etter solnedgang. Det var fullmåne, skyfri himmel og 12-13 grader. Vi gikk fra buskytterbanen (hvor vi så ei 5 meter høy røksøyle av mygg!), over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer.
Det var liten aktivitet med aftensangerne, og vi fikk kun høre 4 rødstruper. Av nattsangere fikk noen høre ei myrsanger som sang idet vi startet turen, og ei nattergal kunne høres fra det gule huset. Av andre fugler ble det hørt ei rugde og ei and. Første flaggermus kom tidlig (kl. 2321) og fløy over hodene på oss når vi satt på utsiktspunktet helt sør på Oksefjellet. Størst aktivitet var det lysningen i granskogen hvor 4-5 nordisk flaggermus ble registrert. Vi avslutta turen der grusveien krysser kroksjøen og fikk se ei vannflaggermus i tillegg til ei nordisk flaggermus. Totalt ble 11-13 nordisk flaggermus og 1 vannflaggermus registrert på turen. Vi avsluttet 30 minutter etter midnatt.

Torsdag 3. juni 2004
Nattevandring med 5C Vigernes skole
Fra klassen møtte 22 av 23 elever, 4 søsken, 16 voksne og guiden Leif Gjerde; totalt 43 personer. Vi syklet fra skolen til Oksefjellet hvor vi startet turen kl. 2240, 15 minutter etter solnedgang. Vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Av en eller annen merkelig grunn fikk vi ikke høre hverken aftensangere eller nattsangere. Dog fikk vi se/høre ei rugde og ei and som fløy forbi. Første flaggermus ble hørt ved det gule huset kl. 2354, og viste seg å være ei nordisk flaggermus. Ved lysningen i skogen observerte vi de fleste dyrene (3-4 nordisk flaggermus), mens 10-12 dyr av denne arten ble sett totalt. På slutten av turen var vi der grusveien krysser Stilla og så på vannflaggermus. Turen ble avsluttet ved at turleder delte ut brosjyrer om flaggermus 25 minutter over midnatt.

Fredag 4. juni 2004
Geologitur til Asak sandtak
Alle 5.klassene reiste i fellesskap fra skolen med sykler kl. 0830. Naturveileder Leif Gjerde viste rundt i Sandtaket fra kl. 1000-1039. Vi fikk bl.a. se på sandsvalekolonien som hadde etablert seg i den siste inntakte sandhaugen igjen på hele sandtaket. Hvis ikke Skedsmo kommune tar hensyn til denne vil de snart være helt borte fra området. Fra 1050 fikk alle spise lunsj før vi en halv time senere gikk til hver vår post. Temaene for dagen var struktur i fjell, mineraler, og tegning av profil i sandtaket. Gruppene startet ved sine poster kl. 1130, hvor A-klassen begynte med mineraler, B-klassen med struktur I fjell, og C-klassen i sandtaket. Etter ei halv time rokkerte klassene slik at alle fikk arbeide på alle temaene. Leif var ved posten Struktur i fjell fordi denne posten krevde en del veiledning, mens de andre postene innehodt konkrete skriftelige oppgaver. Harald var med for å ta bilder av Leif i aktivitet. Vi var alle ferdige kl. 1300, og reiste fra sandtaket ti minutter senere.

Tirsdag 8. juni 2004
Nattevandring med 6C Vigernes skole
Fra klassen møtte 19 av 21(?) elever, 1 søsken, 12 foreldre, klasseforstander og guiden Leif Gjerde; i alt 34 personer. Turen i fjor ble avlyst, men det ble arrangert tur allikevel for de oppmøtte fordi regnet stilnet av. Turen i år var en erstattning for de som ikke fikk være med i fjor. I fjor hadde det møtt opp 8 elever, og seks av disse var også med på denne turen!
Vi syklet fra skolen til Oksefjellet hvor vi startet turen kl. 2240, sju minutter etter solnedgang. I motsetning til forrige uke var det mange aftensangere å høre. Hele 15 rødstruper, 1 rødvingetrost og 1 svarttrost. Også ei kråke og ei rugde ble observert på vei til rasteplassen på sørenden av fjellet. Her var vi fra 2305 til 2326, og Leif fortalte om nattsangere og flaggermus. To ganger passerte ei rugde over tretoppene rett over oss. Nede ved Stilla, bak det gule huset, fikk vi høre ei nattergal, dog noe svakt. Første flaggermus dukket opp kl. 23? mellom det gule huset og skogen. De fleste ble observert ved lysningen i granskogen hvor 4 nordisk flaggermus jaktet insekter. Ei sothøne og gråhegre ble også hørt herfra. Vi avslutta turen der veien krysser Stilla. Her hadde vi 3 nordisk flaggermus og 1 dvergflaggermus. I alt så vi 17-18 nordisk flaggermus og 2 dvergflaggermus. Turen ble avsluttet 25 minutter over midnatt.

Onsdag 9. juni 2004
Nattevandring med 6. klasse Riddersand skole
Fra klassen møtte 23 av 36 elever, ingen søsken, 13 foreldre, klasseforstander og guiden Leif Gjerde; i alt 38 personer. Turen var en erstatningstur for turen sist år som ble avlyst pga regn. Det var derfor nervepirende å se at det begynte å regne også denne gangen. Det var dog kun lett regn og alle var enige i å forsøke å ta turen uansett. Det var felles avreise fra skolen med biler. Selve turen tok til 2249 (15 minutter etter solnedgang) og vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Det var ikke mye liv og kun 3-4 rødstruper ble hørt. Ingen nattsangere ble registrert. Første flaggermus ble hørt kl. 2331. Størst aktivitet var det ved lysningen i granskogen.  I alt hørte vi 10 nordisk flaggermus.  Vi reiste fra bueskytterbanen ti minutter over midnatt.

Mandag 14. juni 2004
Sykkeltur med natur og overnatting
Mandag syklet elever fra alle tre 6. klassene på Vigernes skole i Lillestrøm til Stampetjern i Asakmarka.

Flaggermustur ved Stampetjern (Akershus)
I forbindelse med 6A, B og C fra Vigernes skole sin overnattingstur ved Stampetjern i Skedsmo ble det holdt en flaggermustur. Det var klart og solnedgang var 2239. Vi begynte derfor ikke turen før 2348. I alt deltok 11 elever i tillegg til klasseforstander Anne Breen og naturveileder Leif Gjerde (som begge er medlem av Romerike flaggermusgruppe). Første flaggermus ble sett fire minutter før midnatt. Det var ei vannflaggermus som fløy helt inntil demningen, i meget korte sirkler. Antakelig ga denne trange viken med de overhengende trærne tilstrekkelig mørke. Etter hvert som det ble mørkere ellers begynte den å ta større sirkler og tørte å fly mer ut mot det åpne. Vi gikk litt langs østsiden av tjernet og fikk høre ei ubestemt musøre over land. Mot odden kunne vi høre nok ei vannflaggermus, og skimte den idet den fløy langt ute på vannet. Så gikk vi inn ei større bukt på østsidenav tjernet hvor vi kunne se to vannflaggermus som jaktet.
Tilbake ved demningen fulgte vi igjen den samme vannflaggermus som vi begynte turen med. To satte seg på demningen, mens resten sto helt i vannkanten på badestranda. Flaggermusa var stadig bare fra 0,5 til 2 meter fra våre føtter, og vi kunne sen den forsøke seg på insekter i lufta også. Så kom ei stor nattsvermer som den forsøkte å ta, men nattsvermern unngikk angrepet ved å dukket ned mot vannet. Flaggermus plukketimidlertid opp nattsvermeren fra vannflaten ved neste runde. Vi kunne se vannflaggermusa holde nattsvermeren i munnen. Nattsvermern var nok for stor å spise under flukt for flaggermusa tok mange runder (4-5?) før den forsvant inn i skogen, sansynligvis for å nyte sitt måltid i ro og fred.
Vi gikk så til flytebrygga hvor vi observerte to vannflaggermus og ei nordisk flaggermus. Hele turen varte i 41 minutter og vi gikk akkuratt ei kilometer. Resultatet ble 6 vannflaggermus og ei nordisk flaggermus. Vi hørte også ei skogsnipe.


År 2003
Flere detaljer og fotografier vil bli supplert senere

Torsdag 24. april
Fuglekassetur til Bjanes
Gruppe fra 5 og 6 klasse ved Riddersand skole.

Torsdag 8. mai
Planter og dyr i vann (Bjanes)
5 og 6 klasse ved Riddersand skole (Tema: planter og dyr i vann. Bjaneshaugen)

Torsdag 15. mai
Fuglekassetur til Bjanes
gruppa fra 5 og 6 klasse ved Riddersand skole (Fuglekassetur på Bjaneshaugen)

Tirsdag 20. mai
Geologitur til Asak sandtak
5A, 5B, 5C fra Vigernes skole

Onsdag 21. mai
Fuglekassetur til Oksefjellet

Gruppe fra 7B ved Vigernes skole

Mandag 2. juni 2003
Nattevandring for 5B fra Vigerne skole (Akershus)
Fra klassen møtte det 17 av 20 elever, 14 foreldre, klasseforstander og guide. Vi syklet fra skolen og bort til bueskytterbanen. En fotograf og en journalist fra Akershus Arbeiderblad møtte direkte opp og deltok også under hele turen. I alt 35 personer. Selve turen tok til 2225 og vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Vi fikk høre territorielydene til aftensangerne rødvingetrost (1 ind.), svarttrost (1 ind.) og rødstrupe (3 ind.). En rugde ble også sett og hørt. Av nattsangere fikk vi høre en myrsanger idet den hermet flere andre fuglearter den hadde lært lyden til utennatt. En nattergal i det fjerne ble også hørt. Første flaggermus ble hørt 2330. I alt hørte vi 10 nordisk flaggermus og ca. 5-8 vannflaggermus. Turen ble avsluttet 10 minutter over midnatt.

Nattevandring er blitt arrangert årlig for avsluttende 5. klasse ved flere lokale skoler. Turene er frivillige og holdes om kvelden fra 2200 til 0030. Allikevel er turene meget populære med nesten fulltallig deltagelse. Her er 17 av klassens 20 elever fra 5B ved Vigernes skole i Lillestrøm møtt fram på tur med søsken og foreldre. Foto: Geir Egil Skog.

Tirsdag 3. juni 2003
Nattevandring for 5C fra Vigernes skole (Akershus)
Fra klassen møtte 8 elever, 7 foreldre og guide (klasseforstander møtte direkte senere om kvelden); i alt 17 personer. Det var felles avreise fra skolen med sykler. Selve turen tok til 2235 og vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Vi fikk høre territorielydene til aftensangerne rødvingetrost (1 ind.), og rødstrupe (5 ind.). Av nattsangere fikk vi høre to myrsanger? idet den hermet flere andre fuglearter den hadde lært lyden til utennatt. En nattergal? i det fjerne ble også hørt tydelig. Av andre fuglearter hørte vi 2 rugder og 2 sothøns. Første flaggermus ble hørt 2328. I alt hørte vi 7 nordisk flaggermus, 5-8 vannflaggermus og 1 brunflaggermus. Turen ble avsluttet 15 minutter over midnatt.

Onsdag 4. juni 2003
Nattevandring for 5A fra Vigernes skole (Akershus)
Fra klassen møtte 15 av ? elever, 1 søsken, 11 foreldre, klasseforstander og guide; i alt 29 personer. Det var felles avreise fra skolen med sykler. Selve turen tok til ca. 2235 og vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Vi fikk høre territorielydene til aftensangerne rødvingetrost (1 ind.), svarttrost (1 ind.) og rødstrupe. Av nattsangere fikk vi høre to myrsanger? idet den hermet flere andre fuglearter den hadde lært lyden til utennatt. En nattergal? i det fjerne ble også hørt tydelig. Av andre fuglearter hørte vi 2+ tårnseilere og 7 kråker. Første flaggermus ble hørt 2329. I alt hørte vi flere nordisk flaggermus og 5-10 vannflaggermus. Turen ble avsluttet 5 minutter over midnatt.

Torsdag 5. juni 2003
Nattevandring for 6 klasse fra Riddersand skole (Akershus)
Fra klassen møtte kun 10 av 37 elever, 9 foreldre, klasseforstander og guide; i alt 21 personer. Det var felles avreise fra skolen med biler. Selve turen tok til 2240 og vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Vi fikk høre territorielydene til aftensangerne rødvingetrost (2 ind.), svarttrost (2 ind.) og rødstrupe (3 ind.). Rugde ble også sett og hørt flere ganger, bl.a. to i lav høyde (4 meter) på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Av nattsangere fikk vi høre to myrsanger idet den hermet flere andre fuglearter den hadde lært lyden til utennatt. En nattergal i det fjerne ble også hørt tydelig. Av andre fuglearter hørte vi 2-3 tårnseilere, 1 knoppsvane og 3 sothøns. Første flaggermus ble hørt 2345. I alt hørte vi 3 nordisk flaggermus og 10-20 vannflaggermus. Antall nordisk flaggermus var langt mindre enn de foregående turene, mens antall og aktivitet til vannflaggermusene var langt høyere enn de tidligere turene. Turen ble avsluttet 14 minutter over midnatt.

Tirsdag 10. juni 2003
Nattevandring for 5C fra Hovinhøgda skole
Fra klassen møtte 13 av 18 elever, 1 søsken, 9 foreldre, klasseforstander og guide; i alt 25 personer. Det var felles avreise fra skolen med biler. Selve turen tok til 2252 og vi gikk fra bueskytterbanen,over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Vi fikk høre varsellydene til en gråtrost, samt territorielydene til aftensangerne rødvingetrost (1 ind. med kun to strofer). Rugde ble også sett og hørt. Av nattsangere fikk vi høre to myrsanger idet den hermet flere andre fuglearter den hadde lært lyden til utennatt. En nattergal i det fjerne ble også hørt tydelig. Første flaggermus ble hørt 2340. I alt hørte vi 16 nordisk flaggermus, 2-3 vannflaggermus og 1 brunflaggermus. Brunflaggermus blir sjelden hørt på disse turene og antall nordisk flaggermus var unormalt høyt. Turen ved Oksefjellet ble avsluttet 12 minutter over midnatt, men fordi antall vannflaggermus var lavt tok vi en stopp ved Borgen bro. Underbroa fikk vi se 3-4 vannflaggermus og 1 brunflaggermus ble hørt. Kveldens aktiviteter var over 30 minutter over midnatt.

Torsdag 12. juni 2003
Nattevandring for 5 klasse fra Riddersand skole (Akershus)

Pøsende regnvær gjorde sitt til at turen måtte avlyses. Værforholdet så brukbart ut til en halvtime før turen, så hele 20 av 26 elever, 2 søsken, 16 foreldre og klasseforstander møtte opp på skolen kl. 2230 i håp om tur. Ny tur blir satt, men med alle dagene "fullbookede" fram til sommerferien, blir det satt opp tur først til mai/juni neste år.

Mandag 16. juni
Tematur: Skog og myr ved Kongsrudmyra
 6A, 6B, 6C fra Vigernes skole

Tirsdag 17. juni 2003
Nattevandring for 5A fra Hovinhøgda skole (Akershus)
Fra klassen møtte 15 av 20 elever, 3 søsken, 11 foreldre, klasseforstander og guide; i alt 31 personer. Det var felles avreise fra skolen med biler. Selve turen tok til 2246 og vi gikk fra buskytterbanen, over Oksefjellet til Sørum fritidsgård, på stien langs Stilla tilbake til bueskytterbanen og avsluttet på veien mellom Nord- og Sør-Stilla. Hele strekningen var på 1,9 kilometer. Vi fikk høre territorielydene til aftensangerne rødvingetrost (1 ind.). Rugder ble også sett og hørt flere ganger, bl.a. 4 flyvende sammen. Av nattsangere fikk vi høre 1 myrsanger idet den hermet flere andre fuglearter den hadde lært lyden til utennatt. Ingen nattergal ble dessverre hørt. Av andre fuglearter hørte/så vi 3-5 tårnseilere. Første flaggermus ble hørt 2344. I alt hørte vi 10 nordisk flaggermus og 1 vannflaggermus. Turen ble avsluttet 28 minutter over midnatt.


År 2001

Fuglekasseprosjekt ved Oksefjellet
Mandag 7.og tirsdag 8. mai 2001
I forbindelse med "elevens valg" skal elever på mellomtrinnet på Vigernes skole velge et tema som de skulle arbeide med i to dager. Caroline Olstad og Martine Steinbakken fra 5B valgte å jobbe med fugl, og spesielt fuglekasser.
Vi møter på skolen kl.8.30
Ta med klær til å være ute i, gjerne ekstra varmt tøy, matpakke og drikke, sitteplate, kikkert, "bensin".
Felles må vi ta med: kart over Oksefjellet, blyant, notatbok, fuglebøker.
Vi sykler til Oksefjellet.
Leif informerer om fuglekassene som er der, hvordan vi skal finne dem og hva vi skal se etter.
Fugler vi så/hørte:
Pilfink, spettmeis, stær, flaggspett, grønnspett, blåmeis, knoppsvane, toppand, stokkand, linerle, gråtrost, kråke, sothøne, låvesvale, rødstrupe, grønnfink, bokfink, rødvingetrost, skjære, løvsanger, kjøttmeis, ringdue, dompap.
I kassene: meiser; i en kasse: blåmeis i nr. 19
, pilfink i nr. 26.
Reir i et tre/hull i treet, en osp: stær.

Sist oppdatert 15. juli 2005

Hit Counter
besøkende siden 2. januar 2009