Nordre Øyeren Biologiske Stasjon

Skoletjenesten

Generelt - Prosjekter - Ekskursjoner - Medlemmer - Materiell - Referater - Fotogalleri

Skoletjenesten NØBI er en selvstendig juridisk enhet under Nordre Øyeren Biologiske Stasjon. I praksis er dette et nettverk mellom personer som arbeider med barn i lokalområdet Nordre Øyeren og Leira.

Hovedoppgaven er å tilrettelegge forhold slik at skolene får mest ut av å bruke lokalmiljøet (Leira, Øyeren) som en integrert del av undervisningen innen flere fag ved skolen, men særlig naturfag. Mye av undervisningsmateriellet er bygget på å integrere andre fag som matematikk, norsk, engelsk, sløyd og musikk inn i naturfaget slik at prosjektarbeid med naturfag som basis også nyttiggjør andre fagområder.

Skoletjenesten samarbeider med følgende lokale skoler:


Skoletjenesten legges ned
Manglende økonomisk støtte fra kulturkontorene i Fet og Skedsmo samt manglende interesse hos lærere har gjort det tungt å drive Skoletjenesten. Høsten 2005 fikk vi dessuten beskjed om at lokalene i Vidsyn II som vi låner av Fet kommune skulle brukes til den kulturelle skolesekken gjennom Kulturskolen i Fet. Eiendomssjef Bjørn Magne Bakken fortalte at det ikke fantes alternative lokaler som vi kunne bruke, til tross for at flere lokaler sto tomme. Skoletjenesten har mye utstyr som er opparbeidet gjennom årene samt tid til å drive frivillig arbeid. Når det ikke finnes noe reelt inntektsgrunnlag som kan i det minste dekke de fysiske utgiftene, og lokaler ikke finnes for å oppbevare utstyr og arkiv, finnes det ingen grunnlag for å drive Skoletjenesten videre.
         Skoletjenesten NØBI ble således lagt ned fra 1. januar 2006. Alle eiendeler er gitt til stiftelsen Norske Naturveiledere. Det er også disse som vil overta det arbeidet som tidligere har vært frivillig overfor skolene. Skolene må regne med å betale for de tjenestene som blir ytt.
        Årsrapporter for 2004 og 2005 er tilgjengelig som pdf-fil. Årsrapport for 2003 mangler noen detaljer før den er ferdig. Hvis du ikke har fått årsrapportene, og ønsker disse, gi beskjed til Leif Gjerde.


Oppdatert 29. mai 2006

Hit Counter
besøkende siden 2. januar 2009